lørdag 27. juni 2009

Er Kirken "synlig" eller "usynlig"?Det er mange som hevder at Kirken er "universell" i betydningen at ingen kan vite hvem som tilhører den, eller at ingen kan sette grenser for hvem som er "innenfor" og hvem som er "utenfor" Kirken. Disse sier gjerne at Kirken er "usynlig", og at det bare er Gud som vet hvem som er Hans virkelige barn.

Til dette vil jeg si ja, det er bare Gud som vet hvem som er Hans virkelige barn - til slutt. Men dette kan ikke brukes som argument for at Kirken på jorden ikke skal ha klare grenser for hvem som er del av den og hvem som ikke er det.

I den gamle pakt som er et "skyggebilde" av den nye ser vi at Gud velger ut, eller definerer det som skal være Hans folk - Israel. Israel var et klart avgrenset folk, det var ingen tvil om hvem som tilhørte dette folket og hvem som ikke gjorde det. Enten var man Jøde og etterkommer av Abraham, Isak og Jakob, eller så var man det ikke.

I den nye pakt, refererer Paulus til Kirken som "Kristi legeme" i sine brever, både til Romerne, Kolosserne, Korinterne, og Efeserne. Her beskriver han hvor intimt det er mellom de hellige, såvel som mellom disse og Kristus. Det fremgår av hans undervisning at det ikke er rom for noe partier eller avvik i tro og lære. Paulus definerer Kristi legeme til å være dem som holder seg til samme Herre, samme Ånd, samme håp, samme tro og samme dåp (Ef 4:4). Når alle disse betingelsene er oppfylt, så betyr det altså, ifølge Paulus at de troende er del av samme legeme - Kristi legeme, eller Kirken.

Dette blir enda mer tydelig når man ser på Kirkens utvikling i den tidlige etter-apostoliske tiden. Kirken var avgrenset til å bestå av virkelige, fysiske mennesker som bekjente den samme tro, var lydige Kirkens lederskap, hadde fellesskap med hverandre og Kristus i Eucharisten (nattverd). Dersom noen ikke oppfylte alle disse kravene, fikk man ikke tilgang til dette fellesskapet og var følgelig ikke regnet som del av Kirken.

Således er det tydelig at apostlenes forståelse av Kirketilhørighet fortsatte etter deres død, og da må man også tro at dette er det Guddommelige mønster som Kristus har ment for sin forsamling til alle tider.

Derfor må man også konkludere med at ideen om en "universell" Kirke som erstatter én, synlig, fysisk, enhetlig, apostolisk Kirke er en oppfinnelse fra moderne tid og ikke etter det opprinnelige intensjon.

2 kommentarer:

 1. Velkommen som blogger, rootsman! Dette var en hyggelig og inspirerende overraskelse! Innleggene du hittil har skrevet, er fulle av kildekunnskap og forsynt med presise beskrivelser takket være et rikholdig begrepsapparat. Det skal bli riktig spennende å følge denne bloggen, og jeg ser for lengst - slik du også har nevnt i kommentarer på min egen blogg - at ditt og mitt møte med Den katolske kirke springer ut av totalt ulike søkeprosesser. Like fullt: Svarene vi har funnet, er å finne på samme sted.
  Lykke til med bloggskrivingen!

  Inventus

  SvarSlett
 2. Takk for det, Inventus.
  Nå skal det dog sies at jeg nok har blitt inspirert av deg og andre, da.

  Jeg hadde ikke tenkt å skrive blogg - derimot samler jeg litt stoff til en permanent web-side. Det jeg har skrevet på bloggen fungerer mer som "overskrifter" eller konklusjoner knyttet til dette - du vet, det er vanskelig å holde tilbake det hjertet flyter over av...

  :-)

  SvarSlett